D-ENT@SCHOOL

 

D-ENT@SCHOOL verzorgt dans-educatieve projecten en workshops voor het basis- en beroepsonderwijs, het voortgezet en speciaal onderwijs. Het dansprogramma van D-ENT@SCHOOL is voor alle leeftijden erg uitdagend en leerzaam, waarbij creativiteit en expressie centraal staan. Uiteraard sluiten wij aan bij de kerndoelen van het Ministerie van OCW.

 

 

 

 

 

Waarom Dansen?
Dansen sluit aan bij de behoefte van leerlingen om te dansen en doet een beroep op hun creativiteit en expressie. Onderzoek TNO en TNS NIPO  heeft bewezen dat dans een bijdrage levert aan een gezonde leefstijl en de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

 

 

 

Daarbij geeft dansen verdieping aan thema's doordat het lichaam en de verbeelding erbij worden gebruikt. Door te dansen leren kinderen hun energie beter te controleren. Wie weleens heeft gedanst weet dat ook dansen je hoofd “leegmaakt”, waardoor men zich weer beter zal kunnen concentreren. Uit onderzoek is gebleken dat álle vormen van dans meehelpen bij het voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Het complete aanbod van D-ENT@SCHOOL sluit dan ook goed aan bij het beleid van gemeente en overheid om jongeren meer te laten bewegen.

 

 

 

 

 

Wat verzorgt D-ENT@SCHOOL?
D-ENT@SCHOOL verzorgt regelmatig dansprojecten op maat, bijvoorbeeld aansluitend bij uw lessen wereldoriëntatie of passend bij het thema van uw projectweek. In overleg met de leerkracht zal het aantal workshops worden vastgesteld en een eventuele presentatie of voorstelling. Afhankelijk van de grootte van uw project zullen wij met behulp van één of meerdere dansdocenten uw project aanvullen. Hiervoor is het wel van belang dat wij gebruik kunnen maken van een leeggeruimd lokaal of gymzaal.

 

 

 

Verlengde schooldag

 

Tijdens het programma van de verlengde schooldag maken kinderen kennis met diverse spelactiviteiten en dansvormen. Doordat er tijdens deze lessen extra elementen als taal en rekenen worden toegevoegd, zullen de kinderen zich bewegelijker wijs blijven verrijken. Het doel van deze lessen is dan ook om de kinderen kennis te laten maken met diverse bewegingsactiviteiten en de taal- en rekenvaardigheden van deze leerlingen te verrijken.

 

 

 

Leerkansenprofiel

 

Het leerkansenprofiel is bedoeld voor scholen die 6 uur onderwijstijdverlenging toegewezen hebben gekregen vanuit de gemeente. D-ENT@SCHOOL biedt deze cursussen aan met als doel; de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen te maximaliseren, de sociale competenties en burgerschap intensief te versterken en de culturele en maatschappelijke participatie te bevorderen

 

 

 

Cursus op een schooldag

 

Alle cursussen kunnen worden geïntegreerd in een schooldag of kunnen aan het einde van de dag plaatsvinden. Deze vinden plaats in modules en kunnen op maat worden uitgewerkt op basis van de wensen en behoeften van de school. Denk hierbij aan modules als; Swingende letters (Taalvaardigheid), Swingende cijfers (Rekenvaardigheid), Helemaal van deze tijd (Nieuwsbegrip), Swinging speaking (Engels), Cultuur en Sport & Spel

 

 

 

Lesopbouw

 

Alle lessen en workshops van D-ENT beginnen met een korte warming up (5-10 min). Tijdens deze warming up zullen de spieren worden opgewarmd en zal er een goede sfeer worden gecreëerd. Ook worden de leerlingen tijdens de warming up geprikkeld om gecoördineerd te bewegen. Dit is goed voor de ontwikkeling en samenwerking van spieren, gewrichten, hersenen en zenuwstelsel. Kortom; de leerlingen worden van top tot teen voorbereid op een niet alledaagse inspanning. 

 

 

 

Na de warming up zal de docent beginnen met het aanleren van de choreografie. De dansdocent zal met de leerlingen werken naar het einddoel. Uiteraard is dit einddoel afhankelijk van de afspraken die vooraf zijn gemaakt tussen uw school en D-ENT.

 

 

 

Workshop Plus

 

Naast het dansprogramma biedt D-ENT@SCHOOL ook extra workshops. Tijdens deze Workshops Plus zal er extra nadruk worden gelegd op de presentatie, concentratie, bewustzijn en verwerking. Thema’s hierbij kunnen zijn: pesten, omgaan met emoties, samenwerken, concentreren etc. Belangrijk bij deze workshops is dat expressie ruimte geeft voor verwerking. Hierbij worden o.a. speelse dansthema’s gebruikt.

 

 

 

Docenten

 

Docenten die werkzaam zijn namens D-ENT beschikken over een afgeronde dansvakopleiding of academische opleiding in een dergelijke kunstvorm.

 

 

 

Aanbod

 

Kijk voor het complete aanbod op de pagina les- en cursusaanbod.

 

 

 

© 2016 D-Ent. All Rights Reserved.