Privacyverklaring
D-Ent Dance & Entertainment respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van haar website en gaat daarom zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en enkel verwerkt wordt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en Telecommunicatiewet. Persoonlijke gegevens worden door D-Ent Dance & Entertainment nooit aan derden verstrekt en/of verkocht.

Beveiliging
D-Ent Dance & Entertainment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens die bij ons bekend zijn
- D-Ent Dance & Entertainment verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Gegevens van leden worden opgeslagen in ons klantenbestand, welke op de goed beveiligde computer en beveiligde externe harde schijf van D-Ent Dance & Entertainment zijn opgeslagen. Alleen N. Thomas kan bij dit bestand.
- Telefoonnummers kunnen worden gebruikt om via What’sApp, SMS of door een telefoongesprek informatie door te geven.
- E-mailadressen worden automatisch opgeslagen op onze mailserver op een beveiligde PC voorzien van wachtwoorden. Deze e-mailadressen worden alleen gebruikt om via e-mail te informeren over zaken omtrent D-Ent Dance & Entertainment en eventuele vragen van geïnteresseerden te beantwoorden.
- Foto’s & Film worden genomen in het algemeen belang van D-Ent Dance & Entertainment als reclame, om nieuwe leden en/of klanten te werven, om de betrokkenheid van ouders met de leerlingen te vergroten en leden een aandenken te bezorgen aan gezamenlijke activiteiten, zoals kijklessen en optredens. Leden die zich na 25 mei 2018 inschrijven kunnen hun toestemming hiervoor geven op het inschrijfformulier. Leden die zich eerder hebben ingeschreven ontvangen hiervoor een toestemmingsformulier. Indien u geen toestemming geeft voor de foto’s zullen deze uiteraard ook niet gepubliceerd worden op de website, facebook-pagina, Instagram of andere promotiematerialen van D-Ent Dance & Entertainment.

Gebruik website
Door gebruik te maken van onze website www.d-ent.nl gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan u doen via uw browserinstellingen.
- Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in de browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
- Geef in de browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
- U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Gegevens verzameling website
Zodra u onze website bezoekt en/of ons contactformulier op de website invult ontvangen wij enkele gegevens. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit is bij het invullen van het contactformulier uw naam, e-mailadres en overige gegevens die u zelf aangeeft in uw bericht.

De gegevens die u niet doorgeeft aan D-Ent Dance & Entertainment
Zonder een volledig ingevuld en geaccordeerd inschrijfformulier kunnen wij helaas niet overgaan tot het leveren van de dienst, namelijk de danslessen. Deze gegevens zijn nodig om onze dienst goed te kunnen leveren, de veiligheid van de deelnemer(s) te waarborgen en om te voldoen aan de eisen van de boekhouding voor de belastingdienst.

Persoonlijke gegevens zijn veilig bij D-Ent Dance & Entertainment
- De ordners met papieren bestanden liggen op het kantoor van D-Ent Dance & Entertainment achter afgesloten kast, zonder toegang van eventuele derden. Alle docenten en eventuele stagiaires zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Hiervoor dienen zij ook een VOG te kunnen overleggen.
- De elektronische bestanden staan op de beveiligde PC en harde schijf van D-Ent Dance & Entertainment, waar enkel N. Thomas bij kan.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens van leden die hun lidmaatschap opzeggen worden, na een uiterlijk 3 maanden uit de bestanden verwijderd en vernietigd, De boekhouding omtrent het lidmaatschap blijft echter bewaard voor de periode die ons verplicht wordt door de Belastingdienst.

Uw Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kan er een schriftelijk inzageverzoek ingediend worden. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek gedaan worden. Wij zullen dit verzoek altijd z.s.m. in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Het verzoek kunt u aan ons e-mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten omtrent de privacy
Heeft u een klacht over ons privacy beleid? Dan vragen we u direct contact met ons op te nemen. Ook kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.